นางสาวปณตพร   คูณพันธ์ 
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ

แหล่งข้อมูล


011211
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
45
10
45
11073
111
289
11211

Your IP: 10.1.1.2
Server Time: 2020-06-07 12:02:10

สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมใหัการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย


สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ ร่วมต้อนรับ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมใหัการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่พื้นที่อำเภอยางชุมน้อย ณ หอประชุมเทศบาลอำเภอยางชุมน้อย พื้นที่อำเภอกันทรารมย์ ณ บ้านหัวสะพาน ตำบลโนนสังข์ และบ้านพะแนง ตำบลจาน โดยในเบื้องต้น ได้มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัย และมอบหมายส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนส่งเสริม ช่วยเหลือให้ผู้ประสบภัย มีอาชีพและรายได้หลังน้ำลด

 

 

 

 

 

 


รายงานโดย สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ
วัยที่ : วันที่ 21 กันยายน 2562