นางสาวปณตพร   คูณพันธ์ 
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ

แหล่งข้อมูล


010503
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
11
58
78
10315
135
754
10503

Your IP: 10.1.1.2
Server Time: 2020-04-07 12:18:39

สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓


    ประกาศ กรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ
    รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
    จ้างเหมาก่อสร้างโรงเก็บเมล็ดพันธุ์  เงิน  ๑,๒๗๑,๐๐๐.๐๐  บาท
    [ Download เอกสาร ]