นางสาวปณตพร   คูณพันธ์ 
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ

016997
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
27
19
27
16633
1243
613
16997

Your IP: 10.1.1.2
Server Time: 2021-01-24 07:33:02

สรุปความรู้ของข้าราชสถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ

Post on 03 September 2019
by Super User
Hits: 606

สรุปความรู้ของข้าราชสถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ


 

1. รายงานตัวชี้วัดประกอยการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562
2. ขอส่งรายงานสรุปบทเรียนจากการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ/อบรม/สัมมนา 
3. สรุแชปประเด็นจาก การประชุม โครงการขับเคลื่อนโรงปุ๋ยอินทรี์ ปีงบประมาณ 
4. รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การคิดวิเคราะห์และการมองภาพองค์รวม"
5. รายงานผบการเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 
6. รายงานสรุปผลการเข้าร่วมอบรมโครงการขับเคลื่อนโรงปุ๋ยอินทร์ - ชีวภาพ CEO กรมพัฒนาที่ดิน
7. แผนการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระดับพื้นที่ เพื่อสนับสนุนโครงงการหมอดิยน้อย กรมพัฒนาที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 
8. ขอส่งรายงานสรุปบทเรียนการฝึกอบรม โครงการพัฒนาบุคลากรด้ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
9. รายงานสรุปบทเรียนจากการเข้าร่วมฝึกอบรม 
10. รายงานสรุปผลการเข้าร่วมโครงดารขับเคลื่อนโรงปุ๋ยอินทรย์ - ชีวภาพ CEO กรมพัฒนาที่ดิน
11. รายงานสรุปการเข้าร่วมการฝึกอบรม หลักสูตร "การบบริการจัดการข้อมูลและนำเสนอในรูปแบบ Visualization"