Login to your account

Username
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name
Username
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (6)

ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร กิจกรรม ของสถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี

 

เชิญชวนพี่น้องเกษตรกร งดเผาฟาง/ตอซัง

 

 

New layer...

สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี   สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4  ประชาสัมพันธ์งานวันดินโลกเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง รัชกาลที่ 9

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 นายวิวัฒน์  ศัลยกำธร  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานเปิดคันคอลงส่งน้ำและตรวจเยี่ยมโครงการโคก  หนอง  นา วังอ้อโมเดล  และพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตผักอินทรีย์จากตำบลหัวดอน  ตำบลก่อเอ้  อำเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี  โดยมีนายชาติชาย  ประสาระวัน  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4  นางสาวปณตพร  คูณพันธ์  ผู้อำนวยการสาถนีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี  และเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับ   

  

Page 1 of 2

Monthly Newsletter

Keep up to date on the latest from our network:

Connect with us


CONTACT US