สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร
ตั้งอยู่ที่ ถนน อรุณประเสริฐ กม. 12 ตำบล หนองคู อำเภอ เมือง จังหวัด ยโสธร 35000

หมายเลขโทรศัพท์ 045-773127-9

Email : yst01@ldd.go.th

Website : http://r04.ldd.go.th/yst01/
แผนที่สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร
 
 
แผนที่ ที่ตั้งสถานีพัฒนาที่ดินยโสธรโดย Google map
 

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น