ประชุมหารือ แนวทางการจัดทำแผนการอบรมหมอดินอาสา ประจำปีงบประมาณ 2563 และยกร่างโครงการอบรมหมอดินอาสา

วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 พร้อมด้วย ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน ผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือ แนวทางการจัดทำแผนการอบรมหมอดินอาสา ประจำปีงบประมาณ 2563 และยกร่างโครงการอบรมหมอดินอาสา เพื่อให้ได้แนวทางการดำเนินงานที่มีความเหมาะทั้งด้านเนื้อหาและสอดคล้องกับความต้องการของหมอดินอาสาต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 จ.อุบลราชธานี

     


ภาพ: นายปราโณตม์ สวมชัยภูมิ นักวิชาการเกษตร สพข.4
รายงาน: นางสาวปัทมาพร ก้านแก้ว จนท.ระบบงานคอมพิวเตอร์ สพข.4