หน่วยงานในสังกัด

fig1

 

จำนวนผู้เข้าชม

782296
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1090
901
3603
772028
7590
28469
782296

Your IP: 10.5.5.9
Server Time: 2022-12-07 23:48:23
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ติดตามโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมตามแผนที่การเกษตรเชิงรุก (Zoning by Agri-Map) จังหวัดมุกดาหาร 85
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ติดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร จังหวัดมุกดาหาร 133
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและเตรียมการจัดงานวันดินโลก ปี 2565 124
จัดกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูปและกิจกรรมรดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ (ประจำเขต 4) 123
ประชุมติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายประจำปี 2565 123
พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ประจำปี 2565 121
พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป สืบสานประเพณีไทย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์วิถีใหม่ประจำปี 2565 117
วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2565 156
ประชุมติดตามผลการดำเนินงานและปรับแผนการปฏิบัติงานงบลงทุน 129
ประชุมเชิงปฏิบัติการ "The expert consultation and workshop on the development and implementation of soil doctors program in Lancang-Mekong Countries" 94
ลงพื้นที่ขับเคลื่อนการเตรียมงานวันดินโลก ปี 2564 227
กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 174
ตรวจติดตามการบริหารการจัดการน้ำและความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแก้งโพธิ์ 369
ติดตามความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมการจัดงานวันดินโลก ปี 2564 175
รับฟังปัญหาการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศแม่น้ำโขง และพบปะพี่น้องประชาชนในตำบลโคกสาร 190
มอบปัจจัยการผลิตตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด 186
ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองอุบลราชธานี 437
สพข.4 ร่วมใจปลูกฟ้าทะลายโจร สมุนไพรทางเลือกช่วยเหลือประชาชนพ้นภัยโควิด-19 242
ผอ.สพข.4 ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าพื้นที่จัดงานวันดินโลก 2564 343
ติดตามงานโครงการปรับระดับพื้นที่นาให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่บ้านจิกเทิง 678
ติดตามงานโครงการพัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม 345
ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อวางแผนและเตรียมความพร้อมการจัดงานวันดินโลก 423
ผอ.สพข.4 ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการ กับ อธพ. และคณะ จ.ร้อยเอ็ด 383
ติดตามงานโครงการเพิ่มผลผลิตข้าวหอมมะลิฯ จ.ร้อยเอ็ด 370
ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการ กับ รมช.กระทรวงเกษตรฯ จ.ศรีสะเกษ 368
ติดตามงานโครงการพัฒนาที่ดิน เพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนฯ จ.ร้อยเอ็ด 374
ตรวจติดตามการดำเนินงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ จ.อุบลราชธานี 403
ประชุมติดตามงาน/โครงการตามแบบการตรวจราชการและการขับเคลื่อนบูรณาการ 319
การฝึกอบรมหมอดินอาสา 4.0 จ.อำนาจเจริญ 322
ร่วมประชุมติดตามงาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการฯ เขต 14 358
ตรวจติดตามงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ บ.ดงเค็งแสบง จ.ร้อยเอ็ด 456
ตรวจติดตามงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ บ.หนองสองห้อง จ.ร้อยเอ็ด 385
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการอบรมหมอดิน 4.0 จ.มุกดาหาร 361
ประชุมคณะกรรมการ กิจกรรม 5ส ประจำปีงบประมาณ 2564 396
ผอ.สพข.4 ประชุมเตรียมจัดงานวันดินโลก ปี 2564 ผ่านระบบ Web Conference 400
ผอ.สพข.4 ติดตามผลสัมฤทธิ์โครงการ Zoning by Agri-Map จ.ร้อยเอ็ด 428
ผอ.สพข.4 ประชุมการจัดทำแผนการใช้ที่ดินระดับตำบลผ่านระบบออนไลน์ 387
รับมอบนโยบายจากรองปลัดกระทรวงเกษตรฯ และประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1/2564 429
ผอ.สพข.4 ตรวจติดตามงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ จังหวัดร้อยเอ็ด 406
ผอ.สพข.4 ตรวจติดตามงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ จังหวัดมุกดาหาร 490
ผอ.สพข.4 ตรวจติดตามงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ จังหวัดนครพนม 423
ผอ.สพข.4 เป็นประธาน เปิดโครงการอบรมหมอดิน 4.0 หลักสูตรที่ 2 สพด.นครพนม 412
ผอ.สพข.4 ตรวจติดตามงานงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ จังหวัดศรีสะเกษ 416
ตรวจติดตามงานงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ พื้นที่ทุ่งหมาหิว จังหวัดอุบลราชธานี 430
ผอ.สพข.4 ร่วมงานวันดินโลก ณ สพด.นครพนม 439
ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map จ.นครพนม 562
ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนในพื่นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map จ.มุกดาหาร 534
ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนในพื่นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map จ.ศรีสะเกษ 521
ตรวจเยี่ยมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน หมอดินอาสาประจำตำบล จ.อำนาจเจริญ 507
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ครั้งที่ 12/2563 524

หมวดหมู่รอง

นายศรจิตร  ศรีณรงค์
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4