หน่วยงานในสังกัด

fig1

 

จำนวนผู้เข้าชม

654414
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
224
335
1096
650917
1655
14847
654414

Your IP: 10.5.5.9
Server Time: 2022-07-06 14:03:03
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ติดตามโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมตามแผนที่การเกษตรเชิงรุก (Zoning by Agri-Map) จังหวัดมุกดาหาร 16
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ติดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร จังหวัดมุกดาหาร 31
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและเตรียมการจัดงานวันดินโลก ปี 2565 27
จัดกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูปและกิจกรรมรดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ (ประจำเขต 4) 32
ประชุมติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายประจำปี 2565 29
พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ประจำปี 2565 30
พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป สืบสานประเพณีไทย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์วิถีใหม่ประจำปี 2565 32
วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2565 38
ประชุมติดตามผลการดำเนินงานและปรับแผนการปฏิบัติงานงบลงทุน 29
ประชุมเชิงปฏิบัติการ "The expert consultation and workshop on the development and implementation of soil doctors program in Lancang-Mekong Countries" 19
ลงพื้นที่ขับเคลื่อนการเตรียมงานวันดินโลก ปี 2564 148
กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 103
ตรวจติดตามการบริหารการจัดการน้ำและความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแก้งโพธิ์ 239
ติดตามความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมการจัดงานวันดินโลก ปี 2564 110
รับฟังปัญหาการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศแม่น้ำโขง และพบปะพี่น้องประชาชนในตำบลโคกสาร 120
มอบปัจจัยการผลิตตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด 115
ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองอุบลราชธานี 252
สพข.4 ร่วมใจปลูกฟ้าทะลายโจร สมุนไพรทางเลือกช่วยเหลือประชาชนพ้นภัยโควิด-19 173
ผอ.สพข.4 ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าพื้นที่จัดงานวันดินโลก 2564 261
ติดตามงานโครงการปรับระดับพื้นที่นาให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่บ้านจิกเทิง 531
ติดตามงานโครงการพัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม 281
ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อวางแผนและเตรียมความพร้อมการจัดงานวันดินโลก 363
ผอ.สพข.4 ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการ กับ อธพ. และคณะ จ.ร้อยเอ็ด 319
ติดตามงานโครงการเพิ่มผลผลิตข้าวหอมมะลิฯ จ.ร้อยเอ็ด 306
ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการ กับ รมช.กระทรวงเกษตรฯ จ.ศรีสะเกษ 301
ติดตามงานโครงการพัฒนาที่ดิน เพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนฯ จ.ร้อยเอ็ด 306
ตรวจติดตามการดำเนินงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ จ.อุบลราชธานี 326
ประชุมติดตามงาน/โครงการตามแบบการตรวจราชการและการขับเคลื่อนบูรณาการ 255
การฝึกอบรมหมอดินอาสา 4.0 จ.อำนาจเจริญ 258
ร่วมประชุมติดตามงาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการฯ เขต 14 290
ตรวจติดตามงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ บ.ดงเค็งแสบง จ.ร้อยเอ็ด 389
ตรวจติดตามงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ บ.หนองสองห้อง จ.ร้อยเอ็ด 318
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการอบรมหมอดิน 4.0 จ.มุกดาหาร 296
ประชุมคณะกรรมการ กิจกรรม 5ส ประจำปีงบประมาณ 2564 320
ผอ.สพข.4 ประชุมเตรียมจัดงานวันดินโลก ปี 2564 ผ่านระบบ Web Conference 318
ผอ.สพข.4 ติดตามผลสัมฤทธิ์โครงการ Zoning by Agri-Map จ.ร้อยเอ็ด 324
ผอ.สพข.4 ประชุมการจัดทำแผนการใช้ที่ดินระดับตำบลผ่านระบบออนไลน์ 319
รับมอบนโยบายจากรองปลัดกระทรวงเกษตรฯ และประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1/2564 347
ผอ.สพข.4 ตรวจติดตามงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ จังหวัดร้อยเอ็ด 330
ผอ.สพข.4 ตรวจติดตามงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ จังหวัดมุกดาหาร 408
ผอ.สพข.4 ตรวจติดตามงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ จังหวัดนครพนม 351
ผอ.สพข.4 เป็นประธาน เปิดโครงการอบรมหมอดิน 4.0 หลักสูตรที่ 2 สพด.นครพนม 334
ผอ.สพข.4 ตรวจติดตามงานงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ จังหวัดศรีสะเกษ 335
ตรวจติดตามงานงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ พื้นที่ทุ่งหมาหิว จังหวัดอุบลราชธานี 339
ผอ.สพข.4 ร่วมงานวันดินโลก ณ สพด.นครพนม 363
ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map จ.นครพนม 473
ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนในพื่นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map จ.มุกดาหาร 443
ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนในพื่นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map จ.ศรีสะเกษ 441
ตรวจเยี่ยมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน หมอดินอาสาประจำตำบล จ.อำนาจเจริญ 419
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ครั้งที่ 12/2563 438

หมวดหมู่รอง

นายศรจิตร  ศรีณรงค์
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4