ประชุมขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการสถานี ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในสังกัด เข้าร่วมประชุม โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ผ่านระบบ VDO Conference โดยมี นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ เป็นประธานในการประชุม เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการฯ ในส่วนของกรมพัฒนาที่ดิน