รับฟังปัญหาการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศแม่น้ำโขง และพบปะพี่น้องประชาชนในตำบลโคกสาร

     วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา เวลา 13.30 น. - 17.30 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และดร.สถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นายศรจิตร  ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางระบบการพัฒนาที่ดิน และผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินในสังกัด สพข.4 ร่วมลงพื้นที่กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.เฉลิมชัย  ศรีอ่อน และคณะผู้บริหารหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนนโยบาย "เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด" ภายใต้ยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิตของสินค้าปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ ณ กลุ่มแปลงใหญ่แพะ หมู่ที่ 7 ตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา และรับฟังปัญหาการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศแม่น้ำโขง และพบปะพี่น้องประชาชนในตำบลโคกสาร ณ บ้านโคกสารท่า หมู่ที่ 5 ตำบลโคกสาร อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ จากนั้นพบปะผู้แทนจากตำบลพังเคน ตำบลกองโพน ตำบลพระลาน อำเภอนาตาล และตำบลม่วงใหญ่ อำเภอโพธ์ไทร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพังเคน อำภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี 

243720306_1617144495122474_6118742756988926050_n.jpg 243759545_1617144628455794_5759216599491365952_n.jpg 243790091_1617144741789116_3575858470244923269_n.jpg

243807038_1617144698455787_508699639927140514_n.jpg 243838752_1617144888455768_1101460563191629373_n.jpg 243865889_1617144435122480_1079549719598699824_n.jpg

243869230_1617144408455816_5699197807190334900_n.jpg 243899035_1617144831789107_2835479009548182379_n.jpg 243906699_1617144761789114_740905244479067383_n.jpg

243914177_1617144678455789_3849855395725403957_n.jpg 243925819_1617144808455776_1413757669854693853_n.jpg 243933932_1617144551789135_6159535486755699675_n.jpg

243936207_1617144571789133_5446050643858965636_n.jpg 243954890_1617144498455807_5531835474364910031_n.jpg 243962354_1617144621789128_6177053427067529027_n.jpg

243995767_1617144881789102_1622685670000273941_n.jpg