หน่วยงานในสังกัด

fig1

 

จำนวนผู้เข้าชม

2408767
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
395
1202
5696
2396089
24701
73797
2408767

Your IP: 10.5.5.9
Server Time: 2024-05-23 09:40:28

โครงสร้างสำนักงาน

 


นายสุทธิดล  วงษ์จันฬา
Mr. Suthidol Wongchanla
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 
โทร. 0-4531-2646
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายยุทธสงค์ นามสาย
Mr. Yuthasong Namsai 
ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน 
โทร. 0-4535-5416
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวนุสรา ท้าวแก้ว
Miss. Nusara Thawkeaw
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
โทร. 0-4531-7909
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นางสาวกัญญาพร  สังข์แก้ว
Miss. Kanyaporn Suagkaew
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน
โทร. 0-4535-5143
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นายเกรียงไกร อิ่มสมโภช
Mr. Kriengkrai Imsompoch
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน 
โทร. 0-4535-5142
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นายสินธิพงษ์ เพียรงูเหลือม
Mr. Sinthiphong Phingnglueam
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่
โทร. 0-4535-5141
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นางอุมรา  กล้าหาญ
Mrs. Oomara Klahan
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ดิน
โทร. 0-4362-6898
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นางสาวมยุรี  อบสุข
Miss. Mayuree Obsuk
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี
โทร. 0-4521-0830
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นายบุญส่ง ชื่นตา
Mr. Boonsung Chuenta
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครพนม
โทร. 0-4250-3586-8
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นายสาคร  เหมือนตา
Mr. Sakhon  Maunta 
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด
โทร.
0-4362-6909 0-4362-6910
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นางสาวสุวรรณภา บุญจงรักษ์
Miss. Suwannapa Boonjongrak
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินยโสธร
โทร. 0-4577-3128-9
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นายสรรเสริญ  เจริญศิริ
Mr. Sansern Charoensiri
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ
โทร. 0-4561-4642
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นายคมกริช จินดามณี
Mr. Komkrit Jindamanee
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
โทร. 0-4264-3772-3
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นายสาวนตนภา  คูณพันธ์
Miss. Notnapa  Koonphan

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ
โทร. 0-4545-2887
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.