หน่วยงานในสังกัด

fig1

 

จำนวนผู้เข้าชม

782287
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1081
901
3594
772028
7581
28469
782287

Your IP: 10.5.5.9
Server Time: 2022-12-07 23:14:49

โครงสร้างสำนักงาน

 

 
นายศรจิตร  ศรีณรงค์
Mr. Sornjit  Srinarong

ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 

โทร. 0-4531-2646
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายยุทธสงค์ นามสาย
Mr. Yuthasong Namsai 
ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน 
โทร. 0-4535-5416
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวนุสรา ท้าวแก้ว
Miss. Nusara Thawkeaw
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
โทร. 0-4531-7909
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวสุวรรณภา บุญจงรักษ์
Miss. Suwannapa Boonjongrak 
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน
โทร. 0-4535-5143
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  นายเกรียงไกร อิ่มสมโภช
Mr. Kriengkrai Imsompoch
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน 
โทร. 0-4535-5142
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  นายสินธิพงษ์ เพียรงูเหลือม
Mr.Sinthiphong Phingnglueam
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่
โทร. 0-4535-5141
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  นางสาวภัคจิรา หนูมโน
Miss. Pukjira Numano
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ดิน
โทร. 0-4362-6898
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  นายพันมหา  ทองบ่อ
Mr. Punmaha Thongbo
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี
โทร. 0-4521-0830
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  นายบุญส่ง ชื่นตา
Mr. Boonsung Chuenta
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครพนม

โทร. 0-4250-3586-8
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  นายบุญถม กุมพล
Mr. Boonthom Gumphon
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด
โทร. 0-4362-6909 0-4362-6910
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  นายคมกริช จินดามณี
Mr. Komkrit Jindamanee
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินยโสธร
โทร. 0-4577-3128-9
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  นายสาวนตนภา  คูณพันธ์
Miss. Panotphon Koonphan
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ
โทร. 0-4561-4642
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  นายอธิวัฒน์  สิทธิภิญญาพัฒน์
Mr. Atiwat  Sittipinyapat
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
โทร. 0-4264-3772-3
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  นายสรรเสริญ  เจริญศิริ
Mr. Sansern Charoensiri
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ
โทร. 0-4545-2887
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายศรจิตร  ศรีณรงค์
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4