หน่วยงานในสังกัด

fig1

 

จำนวนผู้เข้าชม

1502502
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
124
368
3900
1492287
145688
207959
1502502

Your IP: 10.5.5.9
Server Time: 2023-09-28 02:38:39

กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน

   กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน มีหน้าที่
   >> ศึกษา วิจัย ทดสอบ และสาธิตการพัฒนาที่ดิน
   >> สำรวจจำแนกดินอย่างละเอียด  
   >> สำรวจ วิเคราะห์  ข้อมูลภาวะเศษฐกิจและสังคม
   >> วางแผนการใช้ที่ดินระดับไร่นา


 

    ข้าราชการ

 

นายเกรียงไกร อิ่มสมโภช
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน

 

นางสาวกนกวรรณ หาญสุขใจเจริญ 
ตำแหน่งนักสำรวจดินชำนาญการพิเศษ

 

นายวิเชียร  แก้วดอนรี
ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ

 

 

นายปฏิวัติ  เสียงเพราะ
ตำแหน่งนักสำรวจดินปฏิบัติการ

 นายปิยะวัตร  ศรีชา
ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

   ลูกจ้างประจำ

 

นายสุพจน์ วงษ์นิล
ตำแหนงช่างเขียนแผนที่ ช 2

   พนักงานราชการ

 


นางสาวสุกัญญา สิงห์แรง
ตำแหน่งเศรษฐกร

 


นายโยธิน กันทะวงศ์
ตำแหน่งนักสำรวจดิน