หน่วยงานในสังกัด

fig1

 

จำนวนผู้เข้าชม

2408925
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
553
1202
5854
2396089
24859
73797
2408925

Your IP: 10.5.5.9
Server Time: 2024-05-23 11:09:20

กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน

   กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน มีหน้าที่
   >> ศึกษา วิจัย ทดสอบ และสาธิตการพัฒนาที่ดิน
   >> สำรวจจำแนกดินอย่างละเอียด  
   >> สำรวจ วิเคราะห์  ข้อมูลภาวะเศษฐกิจและสังคม
   >> วางแผนการใช้ที่ดินระดับไร่นา


 

    ข้าราชการ

 

นายเกรียงไกร อิ่มสมโภช
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน

 

นางสาวกนกวรรณ หาญสุขใจเจริญ 
ตำแหน่งนักสำรวจดินชำนาญการพิเศษ

 

 


นายวิเชียร  แก้วดอนรี

ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ

 

 

นายปฏิวัติ  เสียงเพราะ
ตำแหน่งนักสำรวจดินปฏิบัติการ

 นายปิยะวัตร  ศรีชา
ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

   ลูกจ้างประจำ

 

นายสุพจน์ วงษ์นิล
ตำแหน่งช่างเขียนแผนที่ ช 2

   พนักงานราชการ

 


- ว่าง -
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

 


นางสาวสุกัญญา สิงห์แรง
ตำแหน่งเศรษฐกร

 


นายโยธิน กันทะวงศ์
ตำแหน่งนักสำรวจดิน