หน่วยงานในสังกัด

fig1

 

จำนวนผู้เข้าชม

1007222
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3783
16924
70701
925006
3783
99396
1007222

Your IP: 10.5.5.9
Server Time: 2023-04-01 06:18:09

กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน

าราชการ


 

 

นายเกรียงไกร อิ่มสมโภช
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน

 

นางสาวกนกวรรณ หาญสุขใจเจริญ 
ตำแหน่งนักสำรวจดินชำนาญการพิเศษ

 

 

นางสาวจิรัชญา พัฒนาวุฒิวงศ์
ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ

 

 

นายปฏิวัติ  เสียงเพราะ
ตำแหน่งนักสำรวจดินปฏิบัติการ

 นายปิยะวัตร  ศรีชา
ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการนายพงษ์ศักดิ์  สีวันคำ

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน


ลูกจ้างประจำ


 

 

นายสุพจน์ วงษ์นิล
ตำแหนงช่างเขียนแผนที่ ช 2

 


พนักงานราชการ


  นายโยธิน กันทะวงค์

 

นางเยาวลักษณ์ จินดามณี
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

 


นางสาวสุกัญญา สิงห์แรง
ตำแหน่งเศรษฐกร

 


นายโยธิน กันทะวงศ์
ตำแหน่งนักสำรวจดิน 

 

นายศรจิตร  ศรีณรงค์
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4