Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่

ข้าราชการ


นายสินธิพงษ์ เพียรงูเหลือม
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่
นายไพศาล แสนภูวา
ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
นายประวิทย์ ร้อยศรี
ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน
นางสาววัชรี ผลไม้
ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน

 

 พนักงานราชการ


นางสาวละอองดาว สาระพันธ์
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย
   
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

 
จ้างเหมาบริการ


นางสาวผกากรอง เครือบุตร