หน่วยงานในสังกัด

fig1

 

จำนวนผู้เข้าชม

1502472
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
94
368
3870
1492287
145658
207959
1502472

Your IP: 10.5.5.9
Server Time: 2023-09-28 01:57:58

กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน

   กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน มีหน้าที่
   >> ศึกษา วิจัย ทดสอบ และสาธิตการพัฒนาที่ดิน
   >> รวมกับกองส่วนกลางในการปฏิบัติงานวิจัยแบบบูรณาการ
   >> การจัดอบรม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และการจัดนิทรรศการ
   >> ผลิต ทดสอบ และควบคุมคุณภาพพันธ์พืชเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
   >> ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่ฝ่ายปฏิบัติงานของ สถานีพัฒนาที่ดิน


 

    ข้าราชการ

 

 


นางสาวสุวรรณภา บุญจงรักษ์
ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน

 


นางสาววัชรี แซ่ตั้ง
ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

 

 


นางสาววรรณา สุวรรณวิจิตร 
ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

 

 

นางสาวกัญญาพร สังข์แก้ว
ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

 

นายประมวล  บัวกฎ
ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

 

นายคเชนทร์  สูฝน
ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษนายพิพัฒน์พล  สายเชื้อ
ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

 

   ลูกจ้างประจำ

 


นางนันทวัลย์ ต้นสาย
พนักงานพิมพ์ ส4


   พนักงานราชการ

 


นางวนิดา วงศาสนธิ์
ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร

 

 

นายปราโณตม์ สวมชัยภูมิ
ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร


   จ้างเหมาเอกชน

 


นางวิจิตร แว่นทอง

 


นายไชโย ไชยานุกูล