หน่วยงานในสังกัด

fig1

 

จำนวนผู้เข้าชม

782285
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1079
901
3592
772028
7579
28469
782285

Your IP: 10.5.5.9
Server Time: 2022-12-07 23:11:04


องค์ความรู้กรมพัฒนาที่ดิน

 

เอกสารและบทความ


 

ผลงานวิจัย


 

          การจัดการดินด้วยเทคโนโลยีกรมพัฒนาที่ดินที่เหมาะสมต่อการปลูกมันสำปะหลัง ในเขตพื้นที่ไม่เหมาะสม สำหรับการปลูกข้าวโดย                                  เกษตรกรมีส่วนร่วม The LDD Technology Management of Soil Suitable for Growing Cassava in Areas Unsuitable for Rice                                    Cultivation by the Participation of Farmers.
          ผู้วิจัย : นางสาวสุวรรณภา บุญจงรักษ์นางสาวกัญญาพร สังข์แก้ว นางสาววรรณา สุวรรณวิจิตร และ นายรัตนะ สุตาคำ
          วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 

          ศึกษารูปแบบและอัตราการปลูกปอเทืองในดินทรายจัดต่อสมบัติบางประการของดินและผลผลิต
          Study on the patterns and rates of planting Crotalaria juncea in sandy soils against some soil properties and yield
          ผู้วิจัย : นางสาวกัญญาพร สังข์แก้ว , นางสาววรรณา สุวรรณวิจิตร และนางสาวสุวรรณภา บุญจงรักษ์
          วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

 

 

 

 

 

 

นายศรจิตร  ศรีณรงค์
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4