หน่วยงานในสังกัด

fig1

 

จำนวนผู้เข้าชม

1502403
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
25
368
3801
1492287
145589
207959
1502403

Your IP: 10.5.5.9
Server Time: 2023-09-28 00:43:17

ข้อมูลการบริการ

 ข้อมูลการบริการของหน่วยงาน 
     > การขอรับบริการวิเคราะห์ดิน สำหรับเกษตรกร  

 ข้อมูลทางวิชาการ 
      ข้อมูลผลงานวิจัย
       
การจัดการดินด้วยเทคโนโลยีกรมพัฒนาที่ดินที่เหมาะสมต่อการปลูกมันสำปะหลัง ในเขตพื้นที่ไม่เหมาะสม สำหรับการปลูกข้าวโดย                       
เกษตรกรมีส่วนร่วม The LDD Technology Management of Soil Suitable for Growing Cassava in Areas Unsuitable for Rice                                Cultivation by the Participation of Farmers.

        > ศึกษารูปแบบและอัตราการปลูกปอเทืองในดินทรายจัดต่อสมบัติบางประการของดินและผลผลิต Study on the patterns and rates of planting Crotalaria juncea in sandy soils against some soil properties and yield      

        > ศึกษา วิจัยและพัฒนากระบวนการจัดการดินในนาข้าวแปลงใหญ่โดยการมีส่วนร่วมของเกษตรกรต่อผลผลิต และคุณภาพข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ Research and Development of Soil Management Process in Rice Fields by Participation of Farmers on Yield and Quality of Jasmine Rice, Thung Kula Ronghai    

 การให้บริการของหน่วยงาน
        > คู่มือสำหรับประชาชน
        > ระบบการให้บริการแก่เกษตรกร โดยเข้าสู่ระบบครั้งเดียว (Easy Service)