Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 4/2560

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น. สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 4/2560 โดยมี นายถาวร มีชัย ผอ.สพข.4 เป็นประธานฯ พร้อมด้วย ผชช./ผอ.กลุ่ม/ฝ่าย/สพด. และเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 และแสดงความยินดีต้อนรับข้าราชการที่มาปฏิบัติราชการที่ สพข.4 ดังนี้
1. นางสาวพัชรนันท์ ทวีพงศ์จิรภาส
    นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2. นางสาววัชรี ผลไม้
    นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 ภาพ/รายงาน : น.ส.ปวีณา วิริยภาพ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4