Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

มอบปัจจัยการผลิต สารบำบัดน้ำเสีย

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560 นายชาติชาย ประสาระวัน ผอ.สพข.4 นายบุญถม กุมพล ผอ.สพด.อุบลราชธานี และเจ้าหน้าที่ สพด.อุบลราชธานี มอบปัจจัยการผลิต สารบำบัดน้ำเสีย พ.ด.6 ให้กับ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อใช้ในกิจกรรมฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยภายหลังน้ำลด จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2560 Big Cleaning Day ณ วัดเสนาวงศ์ (วัดท่าบ้งมั่ง) เทศบาลเมืองวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

 

  

 


ภาพ : คุณอตินันท์ บุญลาโภ สลก.
รายงาน : น.ส.ปวีณา วิริยภาพ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สพข.4