Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

เปิดงานการพัฒนาหมอดินอาสาประจำตำบล ปีงบประมาณ 2561

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 นายชาติชาย ประสาระวัน ผอ.สพข.4
ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานการพัฒนาหมอดินอาสาประจำตำบล ปีงบประมาณ 2561 โดย นายชัยฤกษ์ อุทาประเสริฐ ผอ.สพด.นครพนม พร้อมคณะให้การต้อนรับและจัดการอบรมหลักสูตร การพัฒนาหมอดินอาสาประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีหมอดินอาสา เข้าร่วม จำนวน 98 ราย ณ ห้องประชุม โรงแรม พัก พิง อิง โขง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

 

 

 

 

 

   

   

   

 


ภาพ : น.ส.ศุภนารี อุทาประเสริฐ จนท.ระบบงานคอมพิวเตอร์ สพด.นครพนม 
รายงาน : น.ส.ปัทมาพร ก้านแก้ว จนท.ระบบงานคอมพิวเตอร์ สพข.4