Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ศึกษาดูงาพิพิธภัณฑ์ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร นำคณะหมอดินอาสาประจำตำบล จำนวน 70 ราย ศึกษาดูงาพิพิธภัณฑ์ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 โดยมี นายยุทธสงค์ นามสาย รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน ให้เกียรติในการกล่าวต้อนรับ และเจ้าหน้าที่กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดินบรรยายให้ความรู้

      

 

 

 


ภาพ : นางจุฑาทิพย์ สีดาพาลี เจ้าพนักงานการเกษตร สพข.4
รายงาน : น.ส.ปัทมาพร ก้านแก้ว จนท.ระบบงานคอมพิวเตอร์ สพข.4