Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 5/2560

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 5/2560 โดยมี นายชาติชาย ประสาระวัน ผอ.สพข.4 เป็นประธานฯ พร้อมด้วย ผชช./ผอ.กลุ่ม/หน.ฝ่าย/ผอ.สพด. และเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 และแสดงความยินดีต้อนรับข้าราชการที่มาปฏิบัติราชการที่ สพข.4 ดังนี้
1. นางสาวนุสรา ท้าวแก้ว นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ภาพ/รายงาน : น.ส.ปวีณา วิริยภาพ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4