Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

โครงการพัฒนาพื้นที่ทุ่งหมาหิว ขุดลอกหนองตาก้อม

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 พร้อมด้วยนายบุญถม กุมพล ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี และช่างควบคุมงาน ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการพัฒนาพื้นที่ทุ่งหมาหิว ขุดลอกหนองตาก้อม ความจุ 163,000 ลบ.ม. บ้านค้อโคน หมู่ 7 ตำบลจิกเทิง อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี ก่อสร้างปี พ.ศ. 2560 รหัส อบ.0458

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ภาพ : นายปรีดา ผ่อนตาม พนักงานขับรถยนต์ สพข.4
รายงาน : นางสาวปัทมาพร ก้านแก้ว เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สพข.4