Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ประชุมคณะกรรมการบริหารเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ครั้งที่ 1/2560

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. นายชาติชาย ประสาระวัน ผอ.สพข.4 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ครั้งที่ 1/2560 โดยมีคณะกรรมการฯ กลุ่ม/ฝ่าย/สพด. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 จังหวัดอุบลราชธานี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ภาพ/รายงาน : น.ส.ปวีณา วิริยภาพ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สพข.4