Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ร่วมต้อนรับ นายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ในโครงการ “รวมพลังขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์เพื่อการพัฒนาที่ยังยืน”

   

นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 พร้อมด้วย นางทองอ่อน งานไว ผอ.สพด.ยโสธร, นายเกรียงไกร อิ่มสมโภช ผอ.กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน และเจ้าหน้าที่ สพด.ยโสธร ร่วมต้อนรับ นายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ในโครงการ “รวมพลังขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์เพื่อการพัฒนาที่ยังยืน” ณ กลุ่มเกษตรกรทำนานาโส่ ตำบลนาโส่ และสวนตาผอง นายคำผอง สุวรรณเพชร หมอดินอาสาประจำตำบล บ้านสุขเกษม ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร วันที่ 20/12/2560>

                          


ภาพ : สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร

รายงาน : น.ส.ปวีณา วิริยภาพ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สพข.4