Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนระบบแผนที่ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ LDD Zoning

   

นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนระบบแผนที่ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ LDD Zoning โดยมี นายยุทธสงค์ นามสาย ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน, นายเกรียงไกร อิ่มสมโภช ผอ.กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน, เจ้าหน้าที่กลุ่มวางแผนฯ และเจ้าหน้าที่ สพด. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 จังหวัดอุบลราชธานี เวลา 09.00 น. วันที่ 25/12/2560>

                       


ภาพ/รายงาน : น.ส.ปวีณา วิริยภาพ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สพข.4