Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ตรวจเยี่ยมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 พร้อมทั้งพบปะให้ข้อเสนอแนะ แนวทางในการปฏิบัติงาน

วันพุธที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 15.45 น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ตรวจเยี่ยมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 พร้อมทั้งพบปะให้ข้อเสนอแนะ แนวทางในการปฏิบัติงาน กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 โดยมี นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

           


ภาพ/รายงาน : นางพัชนี เค้ายา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ สพข.4