Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ร่วมพิธีเปิดงานเกษตรอีสานใต้ ครั้งที่ 11 "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาเกษตรไทย 4.0"

วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. นายชาติชาย ประสาระวัน ผอ.สพข.4 มอบหมายให้ นางสาวนุสรา ท้าวแก้ว รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมพิธีเปิดงานเกษตรอีสานใต้ ครั้งที่ 11 "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาเกษตรไทย 4.0" จัดระหว่างวันที่ 9 - 18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย นายณรงค์ อ่อนสอาด ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการของกรมพัฒนาที่ดิน

                                 


ภาพ/รายงาน : น.ส.ปวีณา วิริยภาพ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สพข.4