Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ร่วมต้อนรับ ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “เกษตรอินทรีย์ ดี๊..ดีดีต่อคุณ”

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 พร้อมด้วย นางทองอ่อน งานไว ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินยโสธร ร่วมต้อนรับ ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “เกษตรอินทรีย์ ดี๊..ดีดีต่อคุณ” โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรกล่าวรายงานต่อประธานในพิธี ณ วิมานพญาแถน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

           


รายงาน/ภาพ: นายปราโณตม์ สวมชัยภูมิ นักวิชาการเกษตร สพข.4