Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ประธานในพิธีเปิดโครงการงดเผาฟางและตอซังพืช "งดเผาตอซัง สร้างดินยั่งยืน ฟื้นสิ่งแวดล้อม " ปีงบประมาณ 2561

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นายชาติชาย ประสาระวัน ผอ.สพข.4 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการงดเผาฟางและตอซังพืช "งดเผาตอซัง สร้างดินยั่งยืน ฟื้นสิ่งแวดล้อม " ปีงบประมาณ 2561 ณ แปลงนาสาธิต บ้านแสนสุข หมู่ 12 ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยสถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่

                                         


ภาพ : สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ
รายงาน : น.ส.ปัทมาพร ก้านแก้ว จนท.ระบบงานคอมพิวเตอร์ สพข.4