Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์งดเผาฟาง และตอซังพืช ประจำปีงบประมาณ 2561 “ไถกลบตอซัง สร้างดินยั่งยืน ฟื้นสิ่งแวดล้อม”

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 นายชาติชาย ประสาระวัน ผอ.สพข.4 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์งดเผาฟาง และตอซังพืช ประจำปีงบประมาณ 2561 “ไถกลบตอซัง สร้างดินยั่งยืน ฟื้นสิ่งแวดล้อม” ณ แปลงนาเกษตรกร
บ้านบุยาว หมู่ที่ 2 ตำบลกล้วยกว้าง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ จัดโดย สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ

                    


ภาพ : สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ
รายงาน : น.ส.ปัทมาพร ก้านแก้ว จนท.ระบบงานคอมพิวเตอร์ สพข.4