Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดิน สพด.ร้อยเอ็ด

วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดิน ของนางสุพิศ สุขหนองโป่ง ณ ม.2 ตำบลหนองแวง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 และ ผชช./ผอ.กลุ่ม/หน.ฝ่าย/ผอ.สพด. ร่วมเยี่ยมชม

                    


ภาพ : สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด

รายงาน : น.ส.ปวีณา วิริยภาพ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สพข.4