Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าว (S3) จ.ร้อยเอ็ด

 

วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 พร้อมด้วย นายอรรถวุฒิ กรุงแสนเมือง ผอ.สพด.ร้อยเอ็ด, ผอ.กลุ่ม/หน.ฝ่าย และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าว (S3) ของนายจันทา นันทะเสนา หมอดินอาสาประจำตำบล ณ บ้านห้างหว้า หมู่ 1 ต.หัวช้าง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

                             


 ภาพ/รายงาน : น.ส.ปวีณา วิริยภาพ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สพข.4