Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ตรวจเยี่ยมโครงการ 5 ประสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ของนายพาลัย ไชยอุป จังหวัดมุกดาหาร

วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 พร้อมด้วย นายบุญส่ง ชื่นตา ผอ.สพด.มุกดาหาร, ผอ.กลุ่ม/หน.ฝ่าย และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการ 5 ประสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ของนายพาลัย ไชยอุป ณ บ้านคำพี้ หมู่ 4 ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเกษตรกรในพื้นที่

                                     


 

 ภาพ/รายงาน : น.ส.ปวีณา วิริยภาพ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สพข.4