Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดิน สพข.4 พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการดำเนินงานเพิ่มเติม

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 7.15 น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธีบดีกรมพัฒนาที่ดิน ให้เกียรติเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 กรมพัฒนาที่ดิน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ แนวทางในการดำเนินงาน เพิ่มเติม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เข้าเยี่ยมชม โดยมีนายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน ผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

                    


 ภาพ/รายงาน : นางพัชนี เค้ายา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ สพข.4