Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ลงพื้นที่ร่วมกับ นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ เพื่อเยี่ยมชมการผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์ฯ

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.30 น. นายชาติชาย ประสาระวัน ผอ.สพข.4 พร้อมด้วย นายบุญถม กุมผล ผอ.สพด.อุบลราชธานี และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ลงพื้นที่ร่วมกับ นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ เพื่อเยี่ยมชมการผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์ และพบปะเกษตรกรต้นแบบการผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์ นายชุมพล เวชสิทธิ์ ณ บ้านหนองแปน ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี และร่วมฟังบรรยายสรุปและเยี่ยมชมโรงงานแปรรูปมันสำปะหลังอินทรีย์ ณ โรงงานแป้งมัน อุบลเกษตรพลังงาน อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

         


 ภาพ/รายงาน : น.ส.ปวีณา วิริยภาพ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติ สพข.4