Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 3/2561

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 3/2561 โดยมี นายชาติชาย ประสาระวัน ผอ.สพข.4 เป็นประธานฯ พร้อมด้วย ผชช./ผอ.กลุ่ม/หน.ฝ่าย/ผอ.สพด. และเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมประชุมฯ โดยมีการติดตามงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อให้การดำเนินงานของทุกหน่วยงานในสังกัด สพข.4 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

                          


 

ภาพ/รายงาน : น.ส.ปวีณา วิริยภาพ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สพข.4