Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

เปิดกิจกรรมวันรณรงค์ทำความสะอาดใหญ่ ประจำไตรมาสที่ 3

วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมวันรณรงค์ทำความสะอาดใหญ่ ประจำไตรมาสที่ 3 โดยนายอรรถวุฒิ กรุงแสนเมือง ผอ.สพด.ร้อยเอ็ด กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการทำกิจกรรม ณ สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด

              


ภาพ : นายปรีดา ผ่อนตาม พนักงานขับรถยนต์ สพข.4

รายงาน : นางสาวปวีณา วิริยภาพ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สพข.4