Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

เปิดโครงการอบรมหลักสูตรกลาง การปรับเปลี่ยนแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ "5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง" ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตรกลาง การปรับเปลี่ยนแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ "5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง" ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

     


ภาพ : นายปรีดา ผ่อนตาม พนักงานขับรถยนต์ สพข.4

รายงาน : นางสาวปวีณา วิริยภาพ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สพข.4