Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ประชุมระดมความคิดเห็นและแนวทางการแก้ไข การวางแผนและปฏิบัติตามแผนการผลิตเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการเกษตรกรรม

วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 เป็นประธานจัดประชุมระดมความคิดเห็นและแนวทางการแก้ไข การวางแผนและปฏิบัติตามแผนการผลิตเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการเกษตรกรรม โดยมี ผชช. ผอ.สพด. ผอ.กลุ่ม หน.ฝ่าย และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ช่วยกันวิเคราะห์และศึกษาหาวิธีการหรือมาตรการ (Key Solutions) ในการแก้ไขปัญหาการที่เกษตรกรไม่วางแผนหรือไม่ปฎิบัติตามแผนการผลิตจนทำให้เกิดปัญหาผลผลิตล้นตลาด (Over Supply) อยู่เป็นประจำ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4

                 


ภาพ/รายงาน : น.ส.ปวีณา วิริยภาพ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สพข.4