Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ติดตามงานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ งานขุดสระเก็บน้ำ สพด.นครพนม

วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 พร้อมด้วย นายชัยฤกษ์ อุทาประเสริฐ ผอ.สพด.นครพนม ลงพื้นที่ติดตามงานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ งานขุดสระเก็บน้ำ ความจุ 214,000 ลบ.ม. บ้านสุขเกษม หมู่ 7 ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม เพื่อทราบความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

                 


 ภาพ : นายปรีดา ผ่อนตาม พนักงานขับรถยนต์ สพข.4

รายงาน : นางสาวปวีณา วิริยภาพ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สพข.4