Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ติดตามงานโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะทุ่งหมาหิว สพด.อุบลราชธานี

วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 พร้อมด้วย นายบุญถม กุมพล ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี และช่างควบคุมงาน ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะทุ่งหมาหิว ระบบท่อส่งน้ำ ความยาว 765 เมตร สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อทราบความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

         


ภาพ : นายปรีดา ผ่อนตาม พนักงานขับรถยนต์ สพข.4
รายงาน : นางสาวปวีณา วิริยภาพ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สพข.4