Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ติดตามงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก ขุดลอกห้วยเพ็ก จ.อุบลราชธานี

วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.00 น. นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 พร้อมด้วย นายบุญถม กุมพล ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี และช่างควบคุมงาน ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก ขุดลอกห้วยเพ็ก ความยาว 460 ม. บ้านหนองแต้ หมู่ที่ 5 ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อทราบความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

        


ภาพ : นายปรีดา ผ่อนตาม พนักงานขับรถยนต์ สพข.4
รายงาน : นางสาวปวีณา วิริยภาพ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพข.4