Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ร่วมต้อนรับ นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ

วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2561 นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 พร้อมด้วย นายกิตติ ไชยนิมิตร ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมต้อนรับ นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ และร่วมลงพื้นที่แปลงต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล ของนางแหวน ลาดบัวศรี บ้านหนองแค ตำบลหนองแค อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ในโอกาสติดตามงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายเมธี สุพรรณฝ่าย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับและลงพื้นที่ในครั้งนี้

     


ถ่ายภาพ : นายสาคร เหมือนตา สพด.ศรีสะเกษ
รายงาน : น.ส.ปวีณา วิริยภาพ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพข.4