Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมความพร้อม เพื่อต้อนรับคณะนายกรัฐมนตรี

วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ พร้อมด้วย ผชช./ผอ.กลุ่ม/ผอ.สพด. และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมความพร้อม เพื่อต้อนรับคณะนายกรัฐมนตรี ณ ศูนย์เรียนรู้ผักอินทรีย์ เมืองธรรมเกษตร ไร่ภูตะวันออร์แกนิคฟาร์ม บ้านหนองเม็ก ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

     


ภาพ : สถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ
รายงาน : น.ส.ปวีณา วิริยภาพ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพข.4