Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ตรวจเยี่ยมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน จ.อำนาจเจริญ

วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ พร้อมด้วย ผชช./ผอ.กลุ่ม/ผอ.สพด. และเจ้าหน้าที่ในสังกัดลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน ของนายประเทือง สีโส หมอดินอาสาประจำตำบลนายม เพื่อพบปะและเป็นกำลังใจให้กับหมอดินอาสาในพื้นที่ ณ ตำบลนายม อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

        


ภาพ : สถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ
รายงาน : น.ส.ปวีณา วิริยภาพ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพข.4