Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ร่วมต้อนรับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ

วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.30 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ พร้อมด้วย ผชช./ผอ.กลุ่ม/ผอ.สพด. และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมต้อนรับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดอำนาจเจริญ และเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์แพทย์แผนไทยพนา และรับฟังบรรยายสรุปเรื่อง โครงการเมืองสมุนไพรอำนาจเจริญ พร้อมเยี่ยมชมการดำเนินการการสร้างเครือข่ายผู้เพาะปลูกสมุนไพรในชุมชน การผลิตผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรหมอพื้นบ้าน (ภูมิปัญญาพื้นบ้าน) และการส่งเสริมการใช้สมุนไพรในการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชน รวมถึงชมการสาธิตการนวดไทย และการดำเนินงานของคลีนิคบริการศูนย์แพทย์แผนไทยพนา ณ ศูนย์แพทย์แผนไทยพนา ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

                        


ภาพ/รายงาน : น.ส.ปวีณา วิริยภาพ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพข.4