Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ติดตามงานก่อสร้างงานปรับปรุงพื้นที่นา 1,600 ไร่ โครงการพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้

วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 พร้อมด้วย นายอรรถวุฒิ กรุงแสนเมือง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด และช่างควบคุมงาน ลงพื้นที่ติดตามงานก่อสร้างงานปรับปรุงพื้นที่นา 1,600 ไร่ โครงการพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อทราบความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

         


 

ภาพ : นายปรีดา ผ่อนตาม พนักงานขับรถยนต์ สพข.4
รายงาน : นางสาวปวีณา วิริยภาพ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพข.4