Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ติดตามงานโครงการพัฒนาแหล่งเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ จ.ศรีสะเกษ จำนวน 2 แห่ง

วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 พร้อมด้วย นายกิตติ ไชยนิมิตร ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ และช่างควบคุมงาน ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการพัฒนาแหล่งเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ จำนวน 2 แห่ง คือ
1. งานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก ขุดลอกหนองแสง ความจุ 6,900 ลบ.ม. บ้านหนองปะอุง หมู่ที่ 4 ตำบลหว้านคำ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
 

2. งานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก ขุดลอกหนองม่วงน้อย ความจุ 11,600 ลบ.ม. บ้านดอนม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลหว้านคำ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 
เพื่อรับทราบความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของแต่ละโครงการในครั้งนี้

 

          


ภาพ : นายปรีดา ผ่อนตาม พนักงานขับรถยนต์ สพข.4
รายงาน : นางสาวปวีณา วิริยภาพ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพข.4