Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2561 "วิชาการพัฒนาที่ดินก้าวไกล ไทยยั่งยืน"

วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 พร้อมด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน ผู้อำนวยการกลุ่ม/ฝ่าย ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด สพข.4 เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2561 "วิชาการพัฒนาที่ดินก้าวไกล ไทยยั่งยืน" โดยได้รับเกียรติจาก นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีด้านวิชาการ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดการประชุม พร้อมทั้งชมนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกรมพัฒนาที่ดิน โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมงานจำนวน 950 ราย ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียม อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

          


ภาพ : ปราโณตม์ สวมชัยภูมิ กลุ่มวิชาการฯ สพข.4
รายงาน : น.ส.ปวีณา วิริยภาพ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพข.4