hostgator domain coupon

หน่วยงานในสังกัด

fig1

 

จำนวนผู้เข้าชม

466711
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
126
683
2562
459015
20631
25055
466711

Your IP: 10.5.5.9
Server Time: 2021-07-29 03:47:32

 

1. เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม ของทุกปี
2. เพื่อสืบสานและน้อมนำแนวพระราชดำริ ด้านการพัฒนาทรัพยากรดินของในหลวงรัชกาลที่ 9 ไปเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาทรัพยากรดินให้เป็นที่รับรู้ในวงกว้าง พร้อมทั้งให้มีการน้อมนำแนวพระราชดำริใช้ในการอนุรักษ์แก้ปัญหาดินในท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน
ซึ่งการปรับปรุงดินด้วยการใช้ปุ๋ยพืชสด โดยเฉพาะปอเทือง เป็นปุ๋ยอินทรีย์ชนิดหนึ่งที่ได้จากการไถกลบพืช ให้ธาตุอาหารและอินทรียวัตถุแก่ดิน เจริญเติบโตได้เร็ว ปลูกง่าย อายุสั้น และย่อยสลายง่าย ทนต่อสภาพแปรปรวนได้ดี

            


ภาพ : นายปรีดา ผ่อนตาม พนักงานขับรถยนต์ สพข.4 และ สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร
รายงาน : นางสาวปวีณา วิริยภาพ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพข.4

  

  

วีดีโอกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน - กรมพัฒนาที่ดิน

นายศรจิตร  ศรีณรงค์
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 


 

เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ

หมอดินอาสาดีเด่น(สพข.4)

หมอดินอาสาดีเด่น(กรมพัฒนาที่ดิน)