Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ติดตามงานปรับปรุงพื้นที่นา โครงการพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้ แปลง R5A

วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 พร้อมด้วย นายอรรถวุฒิ กรุงแสนเมือง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด และช่างควบคุมงาน ลงพื้นที่ติดตามงานปรับปรุงพื้นที่นา โครงการพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้ แปลง R5A พื้นที่ 1,000 ไร่ เพื่อทราบความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

     


ภาพ : นายปรีดา ผ่อนตาม พนักงานขับรถยนต์ สพข.4
รายงาน : นางสาวปวีณา วิริยภาพ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพข.4