Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ติดตามงานโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะทุ่งหมาหิว 21 พ.ย. 61

วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.30 น. นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 พร้อมด้วย นางสาวปณตพร คูณพันธ์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี และช่างควบคุมงาน ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะทุ่งหมาหิว ดังนี้

1. ขุดลอกห้วยน้ำเค็ม โครงการ 2 บ้านจิกเทิง ตำบลจิกเทิง อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
2. ขุดลอกหนองบัว ความจุ 49,300 ลบ.ม. บ้านกุดกั่ว หมู่ที่ 3 ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
เพื่อทราบความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน โดยวัตถุประสงค์ในการก่อสร้าง เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่มีแหล่งน้ำไว้ใช้สำหรับกิจกรรมทางการเกษตร และการเลี้ยงสัตว์ในช่วงฤดูแล้ง

           


 

ภาพ : นายปรีดา ผ่อนตาม พนักงานขับรถยนต์ สพข.4
รายงาน : นางสาวปวีณา วิริยภาพ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพข.4